Tindra & Leo

Kattungar födda 9 juni 2023 - alla kattungar är sålda och har flyttat till sina nya hem.

Föräldrar är S*Magica De Vil's Tindra & S*Landsnora's Leo, kattungarnas stamtavla.

Foto på Tindra och Leo: Kerstin Lönnqvist


Thrym, blåsilver spotted med vitt, hane - SÅLD, har flyttat till Skultuna
Truls, blåsilver spotted, hane - SÅLD, har flyttat till Stockholm

Thrym Leo'v, hane, blåsilver spotted med vitt. - SÅLD

Truls Leo'v, hane, blåsilver spotted - SÅLD

När kattungarna lämnar oss kommer de att vara:
Registrerade i Sverak och vi följer Sverak's regler/rekommendationer för avel och uppfödning
Minst 14 veckor gamla.
Doldafelförsäkrade i Agria i 3 år genom Agrias Avelsförsäkring.
Vaccinerade mot kattpest och kattsnuva samt avmaskade och chipmärkta.
Veterinärbesiktigade inom 7 dagar före leverans.
Föräldrarna till kattungarna är testade för HCM, PKD, Pk-def, Fiv och FeLV, blodgrupperade samt testade för cs-genen. mm.
HCM - Hypertrofisk Cardiomyopati, en hjärtmuskelsjukdom.
FIV - ett virus som är närbesläktat med HIV, som sätter ner kattens immunförsvar och ger aids.
FeLV - Felint leukemivirus, ett virus som ger tumörer i olika organ.

Vi följer Pawpeds rekommendationer i hälsoprogrammet för HCM.
Vi vill träffa alla kattungeköpare personligen. En första kontakt tas dock med fördel via e-mail eller telefon.
Vi önskar vidare gärna kontakt med våra kattungeköpare och finns alltid till hands för frågor, råd och hjälp.
Vi lämnar inte några utställnings- eller avelsgarantier.
Inga kattungar härifrån får användas i avel med Neva Masquerade eller annan blandrasavel.

Först när handpenningen är betalad är kattungen tingad.
Handpenningen återbetalas ej oavsett anledning till avbokande eller ev. återköp.

Reserverad - kattungen är reserverad, men ingenting är klart och kattungen kan bli ledig igen.
Tingad - handpenning är erlagd för kattungen.
Såld - hela köpeskillingen är erlagd.