Kattungar Zhakira och Eralash

Vi har kattungar födda 13 juli 2019. Alla i kullen har flyttat till sina nya familjer.

Mamma är S*Magica De Vil's Zhakira af Topaz och pappa är Eralash Lagorta*RU som vi importerat från Ryssland.
Zhakira är nu 2,5 år och detta är hennes första kull. Bilder på föräldrarna finns under planer.

Båda föräldrarna är: HCM och PKD scannade u.a. Pk-def u.a ej bärare, ej bärare av b-blod, ej bärare av cs-genen.


Kattungarnas stamtavla.

Dorofey af Eralash "Boris", hane, blå tabby - SÅLD flyttat till Katrineholm

Dominique af Eralash "Sixten", hane, svart spotted - SÅLD flyttat till Eskilstuna


Daniil af Eralash "Nils", hane, svart spotted - SÅLD flyttat till Uppsala


Daiquiri af Eralash, hane, blå spotted - SÅLD- flyttat till Stockholm

När kattungarna lämnar oss kommer de att vara:
Registrerade i Sverak och vi följer Sverak's regler/rekommendationer för avel och uppfödning
Minst 12 veckor gamla.
Doldafelförsäkrade i Agria i 3 år genom Agrias Avelsförsäkring.
Vaccinerade mot kattpest och kattsnuva samt avmaskade och chipmärkta.
Veterinärbesiktigade inom 7 dagar före leverans.
Föräldrarna till kattungarna är testade för HCM, Fiv o FeLV, mm.
HCM - Hypertrofisk Cardiomyopati, en hjärtmuskelsjukdom.
FIV - ett virus som är närbesläktat med HIV, som sätter ner kattens immunförsvar och ger aids.
FeLV - Felint leukemivirus, ett virus som ger tumörer i olika organ.

Vi följer Pawpeds rekommendationer i hälsoprogrammet för HCM.
Vi vill träffa alla kattungeköpare personligen. En första kontakt tas dock med fördel via e-mail eller telefon.
Vi önskar vidare gärna kontakt med våra kattungeköpare och finns alltid till hands för frågor, råd och hjälp.
Vi lämnar inte några utställnings- eller avelsgarantier.
Inga kattungar härifrån får användas i avel med Neva Masquerade eller annan blandrasavel.

Först när handpenningen är betalad är kattungen tingad.
Handpenningen återbetalas ej oavsett anledning till avbokande eller ev. återköp.

Reserverad - kattungen är reserverad, men ingenting är klart och kattungen kan bli ledig igen.
Tingad - handpenning är erlagd för kattungen.
Såld - hela köpeskillingen är erlagd.